Omställning

Hjälp till nytt jobb

Vår styrka är den nära kopplingen till det lokala näringslivet där vi är en samarbetspartner i både med- och motgång. Genom nära kontakter med företagen hjälper vi till både när det finns behov av utökad bemanning som när det finns behov av avveckling. För er innebär det en trygghet att anlita oss. Vi tar ett verkligt ansvar från start till mål och levererar vad vi lovar.

Vad kan vi erbjuda?

Alla är vi unika med olika möjligheter och mål. Det är därför av största vikt för oss att anpassa omställningsprogrammet efter individen och dess behov.

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Målet för TSL´s omställningsstöd är att den uppsagde ska få nytt jobb eller starta eget och att detta ska ske med minsta möjliga tid i arbetslöshet, i bästa fall utan tid i arbetslöshet. Läs gärna mer på www.tsl.se

 Jobbcoachning via Wikan Personal innebär bland annat att ...

  • ... skapa en aktivitetsplan
  • ... tillsammans med deltagaren utreda dennes samlade kompetens
  • ... klargöra deltagarens önskemål och målsättning
  • ... utreda deltagarens personliga marknad, dvs. med vilka arbetsuppgifter och var personen kan tänka sig arbeta
  • ... hjälpa till med deltagarens handlingar, t.ex. meritförteckning, personligt brev mm .
  • ... tillsammans titta på olika sökvägar till arbete såsom olika hemsidor samt individens egna kontaktnät
  • ... stödja genomförandet av planen 
Kontakta mig

Kontakta mig

Vänligen fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er så snart vi har möjlighet.